Robotik Kodlama

Ortadoğu Kolejinde Robotik Kodlama ve STEAM- Maker Atölyesinde öğrenciler, elektronik temel sistem ve kavramlardan başlayarak adım adım mekanik yapıların nasıl çalıştıklarını inceleyip bu düzenekleri kendileri tasarlayarak hayata geçirirler.

STEAM-MAKER ile öğrencilerin fen bilimleri, matematik gibi dersleri ezber sisteminden çıkartıp bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve problem çözme metotlarının geliştirilmesi, merak, araştırma ve yaratıcılık özelliklerinin öne çıkartılması hedeflenmektedir.

3D yazıcı ile öğrenciler tarafından anlaşılması güç olan konuların anlatılması kolaylaşır. Derste anlatılacak konularla ilgili örneklerin küçük modelleri çıktı alınarak öğrencilerin derse olan ilgisi ve motivasyonu daha uzun süre korunur.

Öğrenciler bu atölye sayesinde analitik düşünme, motor, tesisat düzeneği ile ilgili temel beceri ve kavramları deneyerek ve görerek öğrenirler. Bununla birlikte motorun ne olduğunu, motor ve elektrikli düzeneklerin nasıl çalıştığını, algılayıcının ne işe yaradığını, bir robot üzerinde nasıl değişiklik yapılacağını öğrenirler ve buna benzer birçok konuda bilgi sahibi olurlar.