İlkokul

İlkokul dönemi, çocuklara sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel becerilerin kazandırıldığı, akademik başarının temelinin verildiği, çocukların dış dünyaya açıldığı, bireyselleştiği, kişiliğin temel yapı taşlarının atıldığı dönemdir. Ortadoğu Koleji İlkokulu  özgüven ve sorumluluk duygusunu  güçlü bir kişisel ve toplumsal sorumluluk duygusuyla kaynaştırabilen bireylerin yetişmesi için gerekli temel becerileri kazandıran, lider ruhlu bir anlayışla iyi bir insan yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Ayrıca çağın değişim sürecini kalite ve verimlilik çabalarıyla da yürütmektedir.

Okul olarak  amacımız çocuklarımızı toplum içinde sevilen, sayılan, lokomotif görevi üstlenmiş  bir insan olarak  lider yapmaktır. İnsan odaklı bir değişim yaratarak sosyal beceriler kazandırmak onlarda gelişime dair tutku ve heyecan yaratmak ve olumlu bir okul iklimi içinde onları geliştirmektir. Öğretim kadromuzla mutlu, başarılı, sağlıklı, çok kültürlülüğe duyarlı, yenilik ve gelişime açık, küresel düşünen, öz değerlerine bağlı, kendini toplumda ifade edebilen ‘iyi bir insan’ şiarıyla lider bireyler yetiştirme azmindeyiz.

TSE “Okulum Temiz” kapsamında bulunan 1998 yılında açılan Özel Ortadoğu İlkokulu geçmişinden aldığı güç ve deneyimle eğitim teknolojileriyle donatılmış derslikleriyle, çağdaş öğretim programları ve deneyimli başarılı, seçkin eğitim-öğretim kadrosuyla sağladığı akademik başarılar yanında kültürel, sosyal ve sportif alanlarda da çok yönlü bireyler yetiştirmenin gururunu taşımaktadır.

Milli Eğitim müfredatının yanı sıra çocukların yeteneklerini ortaya koyan ‘Gardner’in Çoklu Zeka Kuramı’ndan bilişsel becerileri geliştirerek tam öğrenmeyi sağlayan ‘Bloom’un Tam Öğrenme Modeli’ni esas almaktayız. Çocuklar drama dersleriyle hayali bir dünya yaratarak, gelişerek, yansıtarak kendisini, ailesini, arkadaşlarını ve çevresini tanır ve anlar. 4. sınıflarda matematik, Türkçe ve fen bilimleri derslerinin bir kısmını branş öğretmenlerimiz vermektedir.

Okulumuzda öğrencilerimizin bilimsel süreç becerilerini geliştirerek keşfeden, sorgulayan, üreten, bireyler haline gelmelerini sağlayan ‘Yaratıcı ve Tasarımsal Düşünme’yi destekleyen ve öğrencilerimizi zorlamayan, öğrendiklerini pekiştiren ölçülü ev çalışmaları verilmektedir.

Yabancı dilin günümüzde ve gelecekteki önemini bilen okulumuzda haftalık 10 saatlik İngilizceye ek olarak 4. sınıfta Almanca dil eğitimi de verilmektedir. Alan mezunu ve yabancı öğretmenlerimizle güçlü bir kadroya sahip okulumuzda uluslararası geçerliliği olan sertifikalandırmalar yapılmaktadır.

Eko okullar programı kapsamında olan okulumuzda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için program uygulanmaktadır. Okulumuzdaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi sahibi olacaklar hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alacaklardır. Eko okul programı çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar.

"Ortadoğu Koleji’nde her çocuk özeldir, değerlidir ve ayrıcalıklıdır" felsefesiyle güçlü bir rehberlik sistemi içinde oryantasyon programları, gözlem, veli görüşmeleri, paylaşım grupları ve her zaman çocuklarımızın yanında onları anlayan, dinleyen ve istendik yönde yönlendiren bir rehberlik bölümümüz bulunmaktadır.

Mutfağımızda hazırlanan yemeklerimiz büyüme çağındaki çocukların dengeli beslenmelerini sağlayacak bütün besin öğelerini içermektedir. Tüm besinlerimiz hijyenik koşullarda okulumuzun mutfağında günlük olarak hazırlanmaktadır. Bu doğrultuda 1. 2. ve 3. sınıftaki çocuklarımıza dengeli sabah kahvaltısı ve tüm sınıflara öğle yemeği sunulmaktadır.

Okulumuz bünyesinde sağlık birimimizde tam zamanlı hemşiremiz ve revir bulunmaktadır. Ayrıca acil durumlarda kurumumuzun doktoru ve anlaşmalı olduğu hastaneden sağlık hizmeti alınabilmektedir.

Okulumuzda öğrencilerin yakın çevreyi tanımaları amaçlı, edindikleri kazanımları destekleyen, öğrendiklerini pekiştiren geziler yapılmakta, projeler üretilmekte ve organizasyonlar gerçekleştirilmektedir.

Fiziki Koşullar:

Eğitim öğretime 1998 yılında başlayan okulumuz 16 derslikte öğretimi sürdürmektedir. Bu derslikler dışında;

-Lego&Robotik Dersliği,
-Bilgisayar Dersliği,
-Spor Salonu,
-Halı Sahalar,
-Havuz,
-Yemekhane,
-Müzik Dersliği,
-Seramik Atölyesi,
-Görsel Sanatlar Dersliği,

-Satranç Dersliği,
-Drama Dersliğii,
-Kütüphane,
-Cep Sinema,
-Çok Amaçlı Salon bölümleri mevcuttur.

1. sınıflar, 2 ve 3. sınıflar ile 4. sınıflar için öğrencilerimizin rahat oynayabilecekleri ayrı ayrı oyun bahçesi bulunmaktadır.

Diyarbakır’ın en büyük ve Türkiye’nin sayılı büyük kampüsleri arasında bulunan yeşillikler içinde doğa ile iç içe olan kampüsümüz, şehir merkezi otogar civarında sakin, güvenli, trafikten uzak olup öğrencilerimizi olası tehlikelerden uzak tutmaktadır.