Hakkımızda

ÖZEL ORTADOĞU KOLEJİ ANAOKULU
Özel Ortadoğu Koleji Anaokulu, 3-6 yaş grubu çocuklara okul öncesi Eğitim-Öğretim hizmeti vermek üzere 1998 yılında kurulmuştur. Çocuklar için özel olarak tasarlanmış, mimari ve akıllı bina teknolojisi ile inşa edilmiş olan Ortadoğu Anaokulu doğanın kalbinde 4000 metrekare yaşam alanıyla büyük bir bahçe alanı içerisinde, ağaçlar ile dolu, bol oksijenli, ağırlıklı olarak doğa ile iç içe eğitim veren bir okuldur.
Ortadoğu Koleji Anaokulunda çocukların en iyi eğitimi alması amaçlanmakla birlikte güvenlikleri ve konforları açısından bütün detaylar düşünülmüştür. Tüm kapalı alanlar ve derslikler eğitsel atölyeler olarak belli bir pedagojik perspektifle dekore edilmiş geniş ve aydınlık mekânlardan oluşur.
Ortadoğu Koleji Anaokulu çocukların mutlu,  eşitlikçi, özgürlükçü, dayanışmacı, kendilerini ve içinde yaşadıkları sosyal dinamikleri tüm özgünlükleri ile fark edebilecekleri, benliklerinin sağlıklı gelişebileceği öğrenme ortamlarını destekleyen bir eğitim çabası içindedir.
Ortadoğu Koleji Anaokulunda eleştirel eğitim yaklaşımları yakından takip edildiği gibi tarihsel anlamda etkili olmuş çeşitli yaklaşımlardan da yararlanır. Bu bağlamda Avrupa’da etkili olan alternatif yaklaşımlar izlenmekle birlikte, farklı tarihsel dönemlerde uygulanmış olan birçok özgün deneyip incelenip, bu deneyimlerin güçlü yanlarından oluşan “yerel” yaklaşıma ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
Ortadoğu Koleji Anaokulu günümüzde oldukça popüler hale gelen Montessori,  Waldorf ve R.Emilia yaklaşımlarını genel olarak olumlu bulmakla birlikte, bunlardan herhangi birini tek başına uygulamak için ikna edici bir neden olmadığına inanmakla birlikte bu yaklaşımları sentezlemeyi tercih etmektedir.
“Diyarbakır’ın doğayla iç içe olan en büyük anaokulunda her çocuk için özel bir yaşam “ sloganı ile yola çıkılan anaokulunda çocukların kendilerini mutlu ve özgür hissetmeleri için çalışılır. Veliler çocuklarını onlar kadar iyi tanıyan ve onları anlayan deneyimli eğitmenlere emanet ettiklerini bilirler.
Ortadoğu Koleji Anaokulu mutlu bir ekiple mutlu nesiller yetiştirme gayretindedir. 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ

TANIMA ÇALIŞMASI
Kayıt öncesinde çocuğun zihinsel, sosyal, bedensel ve fiziksel gelişimi psikolojik danışmanımız tarafından gözlemlenir; yaş grubuna özel hazırlanmış tanıma çalışmaları uygulanır; ailesiyle olan iletişimi değerlendirilir.

YENİ GELEN ÖĞRENCİLER İÇİN OKULA UYUM ÇALIŞMALARI
Yeni gelen anasınıfı öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim yılına uyum sürecini hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla 1 haftalık oryantasyon programı uygulanır. Okula gelişiyle birlikte rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve müdürün karşıladığı, daha ilk günden rehberlik servisinin sınıflara girerek kendini tanıttığı bir ortam oluşturarak, “Hoş geldiniz” etkinlikleriyle öğrencilerimizin okulumuzda bir aile sıcaklığı hissetmesi amaçlanmaktadır. 

Ayrıca velilerimizin de okulu tanıması ve okula uyum sağlaması için ilk haftalarda veli toplantısı düzenlenmektedir. Müdür başkanlığında, rehberlik servisi danışmanlığında, sınıf öğretmenlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, bir yıllık faaliyet planları, öğrenci ve velilerimiz ile ilgili hedef ve beklentilerimiz açıklanmaktadır.

GELİŞİM SÜRECİNİ DEĞERLENDİRME
 Her öğrencinin bireysel gelişimi düzenli olarak takip edilir, gözlem (anekdot) kayıtları, oyun gözlem ve kazanım değerlendirme formları tutulur. Değerlendirme sonuçları “Bireysel Gelişim Raporu“ olarak her dönem içinde aileye iletilir. Ayrıca her dönem sonunda “Portfolyo sunumları” ile öğrencilerimizin kendi değerlendirmelerini yapmaları ve ailelerine sunmaları da sağlanır.

YILSONU DEĞERLENDİRMESİ
Çocuğun gelişimi yılsonunda ailesi, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile beraber tekrar değerlendirilir.

ANNE BABA EĞİTİMİ
Yıl içinde ebeveynlerle çocuklarının bireysel gelişimleri ile ilgili bilgi paylaşılır. Psikolojik danışmanımız ebeveynlere çocukları ile iletişimde benimsemeleri gereken tutum ve yaklaşımlar ile evlerinde çocukları için nasıl bir ortam yaratmaları gerektiği konusunda destek verir. Bunun yanı sıra aileler, çocukları ile iletişimlerinin güçlenmesini sağlamak amacıyla tanınmış iletişim uzmanları tarafından verilen seminerlere ücretsiz katılabilirler.

YABANCI DİL EĞİTİMİ
Ortadoğu Koleji Anaokulunda 3, 4, 5 ve 6 yaş gruplarında “Story-Based Teaching Method” (Hikâye Temelli Eğitim) yöntemini esas alan "Smart Cookies" modeli uygulanmaktadır.
Smart Cookies modeli, sınıf içinde hikâyelerin kullanılarak yabancı dil öğretimini yaşamın doğal bir parçası haline getirmeyi amaçlamaktadır. Sınıf içinde ve aynı zamanda okul içinde İngilizce konuşarak okul öncesi öğrencilerine doğal ortamda o dile maruz bırakarak, sadece dil edinimi değil bunun yanında dil öğrenme becerilerini de geliştirmeyi sağlamaktadır. Konuyla bütünlük içinde kullanılan çeşitli ve renkli materyaller ile drama tekniği, müzik ve ritimlere dayalı İngilizce şarkılar ve oyunlar dil öğrenme sürecini her şeyden önce eğlenceli kılmaktadır. Sınıfın tüm olanaklarından yararlanarak model oluşturmak, her öğrencinin faaliyetlere katılmasını sağlayarak aynı zamanda kendi işlerini kendilerinin bitirmesine izin vermek dinamik ve yaratıcı bir ortam oluşmasını da sağlamaktadır.
Smart Cookies modeli çok evrensel olup tüm eğitim dallarını kapsamaktadır. Öğrencilerimize sunulan aktiviteler, oyunlar, şarkılar, hikâyeler, yaratıcılıklarını ön plana çıkaran etkinlikler, soyut ve somut kavramları içeren işlemler her bir branşa ait geniş çalışmalar içermektedir. Matematik, biyoloji, müzik, beden eğitimi, fen, coğrafya, tarih gibi dalları etkinlikler biçiminde bir bütün olarak içerisinde barındırmaktadır.
En önemlisi bu yöntemle çocuklarımıza yeni bir dilin varlığını sıkarak, ürküterek, uzaklaştırarak değil de eğlenerek, sevdirerek öğretmek ve İngilizceyi hayatlarının her alanında kullanabileceklerini kavratarak evrensel bireyler oluşturmak amaçlanmıştır.
 
DİJİTAL ÖĞRENME 
Ortadoğu Kolejinde dijital teknoloji okul öncesinden itibaren eğitim ve öğretim sürecinin temel araçlarından biridir. Öğrencilerimize bilgisayarlar ile yaptıkları çalışmalarla şu alanlarda yarar sağlamış oluyoruz:
·  Çift dil becerileri
·  Matematiksel işlem çalışmaları
·  Grup çalışmaları
·  Müzik ile öğrenme
·  Oyun tabanlı öğrenme

SPORTİF KOORDİNASYON 
Ortadoğu Sportif Koordinasyon Eğitimi, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimi dikkate alınarak hazırlanmış özel bir programdır. Ortadoğu Sportif Koordinasyon eğitimleri ile çocukların kemik ve kas yapıları güçlenir, sürat, çeviklik, kuvvet, esneklik ve koordinasyon özellikleri gelişir. Zihinsel anlamda ise öz güvenleri, karar verebilme ve liderlik becerileri gelişir, takım olarak çalışmayı ve oynamayı öğrenirler.
Çocukların en uygun sportif branşa yönlendirilmesi konusunda ailelere danışmanlık yapılır.

EĞİTİM  ORTAMI
SINIFLAR 
 Anaokulumuzda Kavak, Ardıç, Meşe, Servi, Defne, Köknar, Kayın ve Gürgen olarak adlandırılan 8 sınıf bulunmaktadır.

SANAT ATÖLYESİ
Anaokulu öğrencilerimizin sanatla ilgili teknikleri öğrendikleri, yaratıcılıklarının ve hayal güçlerinin gelişimini destekleyen bir öğrenme ortamıdır. Sanat atölyemizde kil, kağıt işleri, kolaj çalışmaları, yoğurma maddeleriyle yapılan çalışmaların yanı sıra serbest resim ve boya çalışmaları yapılmaktadır.

MUTFAK ATÖLYESİ
Anaokulu öğrencilerimizin günlük hayatta her yaş grubu ve cinsiyetten bireyin ihtiyaç duyduğu mutfak bilgilerini öğrendiği; el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirdiği öğrenme ortamıdır.

SPORTİF KOORDİNASYON MERKEZİ
Sportif Koordinasyon Merkezimizde öğrencilerimize denge, hız, esneklik ve koordinasyon becerilerini geliştirici çalışmalar eğitmenleri tarafından yaptırılmaktadır.

CEP SİNEMASI
Okul öncesi Eğitiminde Cep Sinema salonunun kullanılmasının amacı; yabancı dil eğitimi için izlenilmesi uygun görülen videoların, eğitici kısa filmlerin ve bununla birlikte rehber öğretmenimiz ve okul öncesi öğretmenlerimiz tarafından çocuklarımızın yaş guruplarına uygun belirlenen çizgi film, animasyon ve filmlerin, fiziki şartları, görüntü ve ses düzeyi ayarlamaları çocuklarımızın ihtiyaç ve yaş gruplarına göre tasarlanan cep sinema salonumuzda hizmete açılmıştır.


STEAM
STEAM, Science(Fen Bilimleri), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik), Mathematics (Matematik) ve Art (Sanat) alanlarını kapsayan bir yaklaşımdır. STEAM Eğitimi okul öncesi dâhil tüm eğitim kademelerini kapsar. STEAM yaklaşımı, bu dört disiplini bütünleştirerek gerçekçi, iş birliğine dayalı, düşünce odaklı ve problem çözmeyi teşvik eden öğrenme deneyimlerini sağlar. İyi planlanmış, teşvik edici ve gelişimsel açıdan uygun STEAM etkinliklerinin okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimsel yönlerine pek çok faydası vardır. Özellikle okul öncesi çağındaki çocukların yaratıcılık seviyelerinin oldukça yüksek olduğu pek çok araştırma tarafından saptanmıştır. Anaokulumuzda özgün olarak geliştirdiğimiz etkinliklerin yanında tamamen öğrenci odaklı birçok STEAM Etkinlik Süreçlerini eğlenceli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Örneğin anaokulumuzda yaptığımız Ressam Robot Steam etkinlik sürecimizde öğrencilerimizin; başlangıç düzeyinde elektrik devresi kurma, motor, güç kaynağı, iletkenlik/yalıtkanlık, anahtar gibi temel elektronik kavramlarla tanışmasını sağlarken, rengârenk çizgiler çizme özelliğiyle günlük hayatta robotlara nasıl "işlev" kazandırılabileceği konusunda fikir edinmelerini amaçlıyoruz.

KODLAMA/ROBOTİK
Kodlama dersimizle kendi geliştirdiğimiz etkinliklerle/materyallerle çocuklara algoritma becerisi kazandırarak daha üst sınıflarda kodlamaya geçişlerini kolaylaştırıyoruz. Kodlama eğitimi çocuklara problem çözme, analitik ve bağlantısal düşünme becerisi, birlikte çalışma, proje odaklı düşünme gibi birçok alanda beceri kazandırmaktadır. Kodlama eğitimini tüm dünya gibi Ortadoğu Koleji Anaokulu olarak önemsiyor ve bunu eğitim programlarımıza çeşitli robot setlerimizle entegre ediyoruz.

ZEKÂ OYUNLARI
Ortadoğu Koleji Anaokulu olarak Okul Öncesi dönemde tüm gelişim alanları kadar zeka gelişiminin çok hızlı bir şekilde geliştiğinin farkındayız. Zekâ oyunları çocukların akıl yürütme, problem çözme, stratejik düşünme, sebep-sonuç ilişkisi kurma, planlı hareket etme, hızlı düşünme ve karar verme becerilerini geliştirir. Tüm yıl boyunca öğrencilerimizin yaşı ve gelişim düzeylerine uygun kendimize ait olan birçok eğitim içeriğinin yanında tüm dünyada kullanılan lisanslı zekâ oyunlarını derslerimizde eğlenceli bir şekilde kullanıyoruz.

HAVUZ
Okul öncesi öğrencilerimizin yaş gruplarına uygun olarak tasarlanmış, son model ısıtma sistemiyle donatılmış ve çocukların öğrenme seviyelerine göre dizayn edilmiş, yazlık ve kışlık kapalı olimpik yüzme havuzumuz mevcuttur. Alanında uzman yüzme eğitimi öğretmenlerimiz eşliğinde öğrencilerimize yüzmeyi eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam sağlıyoruz.

UYKU ODASI
Erken çocukluk gruplarında öğle yemeğinden sonra öğrencilerin dinlenme ve uyku gereksinimlerinin karşılanması için düzenlenmiş odadır.

YEMEKHANE
 Anaokulu öğrencilerimiz sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısını bu salonda yaparlar. Yemekhanemiz diğer birimlerden bağımsız olup sadece anaokulu öğrencileri kullanmaktadır.

REVİR
 Öğrencilerimizin sağlıkla ilgili durumlarının takip edildiği revirimizde, okul hemşiremiz  bulunmaktadır.

BESLENME
Çocukların temel ihtiyaçlarından birisi olan beslenme, büyüme, gelişme ve sağlığın korunmasındaki en önemli faktördür. Bunun için her çocuğun doğumdan itibaren, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve minerallerden oluşan besin öğelerinden yaşına uygun bir şekilde, her gün yeterli ve dengeli olarak alması gerekir. Çocuklar devamlı büyüyen bir organizmaya sahip oldukları için besin ihtiyaçları da yaş dönemlerine göre farklılık gösterir. Bu nedenle çocukların büyüme ve gelişmeleri yakından izlenmelidir. Sağlıklı bir çocuğun büyümesinde duraklama önemli bir hastalığın belirtisi olabilir.
Aylık yemek listemiz, mevsim sebze ve meyvelerinden seçilerek 3-6 yaş grubuna uygun, enerji ve besin öğesi gereksinime göre hazırlanıyor ve belirli aralıklarla kontrol ediliyor. Aşçımız, kontrolü her gün pişen yemeklerden steril kaplara alınan numunelerle yapıyor.
· İçtiğimiz limonatadan poğaçaya kadar ev yapımı.
· Okulumuzda yediğimiz turşu, domates, reçeller aşçımızın mahareti…
· Hazır krema, puding, çikolata sos... Vs. kullanmıyoruz. Hepsi aşçımızın elinin emeği...

SERVİS
Öğrencilerimizin ulaşımı, hizmet içi eğitim almış şoför ve hostesler eşliğinde güven içinde sağlanır. Belli aralıklarla eğitimden geçen servis şoför ve hostesleri bilgilerini güncellemekte ve aldıkları bu eğitim sonucunda çocuklarla daha sağlıklı iletişim kurabilmektedir. Servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı zorunludur.

SAĞLIK VE HİJYEN
Ortadoğu Kolejinde öğrencilerin acil rahatsızlıklarında ilk tedavi revirde yapılır. Gerekiyorsa öğrencinin, ailenin önerdiği bir sağlık kuruluşuna ulaştırılması sağlanır ve aileye bilgi verilir. Uzman doktorların gözetiminde diş-göz taraması, aşı uygulaması yapılır. Hastalığı nedeniyle okula gelemeyen öğrencinin velisi o gün okulu arayıp öğrencinin hastalığı konusunda okul idaresine veya revire bilgi verir. Öğrenci tamamen iyileştikten sonra doktor raporunu sunarak okula tekrar devam eder.

GÜVENLİK
Okulumuzun girişinde yer alan güvenlik personel kabininin yanı sıra bina içi ve dışında bulunan güvenlik kameraları ile okullarımızın güvenliği sağlanmaktadır.

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ
Öğrenci Takip Sistemimiz aşağıdaki amaçlar için kullanırız:
·  Yabancı dil çalışmalarının ve sitelerinin paylaşılması
·  Öğrencilerin “Bireysel Gelişim Raporlarının” takibi
·  Rehberlik çalışmalarının takibi
·  Rehberlik Bültenlerinin veliler ile paylaşılması
·  Yemek listelerinin paylaşılması
·  Ödeme ve finans bilgilerinin takibi.

UZMAN EĞİTİM KADROSU
Okul öncesi eğitim konusunda uzman, deneyimli sınıf öğretmenleri ve uzman branş öğretmenleri, hizmet içi eğitimlerle yenilikleri takip ederek kendilerini sürekli geliştirirler.

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Okula başlarken çocuğumla ilgili okula neler getireceğim?
Çocuğunuz okula başlarken getirmeniz gerekenler:
1-Size vermiş olduğumuz başvuru ve rehberlik tanıma formunun tarafınızdan doldurulmuş hali, kimlik, aşı karnesi fotokopisi, 1 fotoğraf
2-Yedek kıyafet çantası; 2 atlet, 2 külot, 2 çorap, 2 alt ve üst kıyafet, okul ayakkabısı, uyuyacak ise nevresim ve pijama takımı, ıslak mendil, sadece kız çocukları için tarak.

Okul servisi nasıl çalışıyor? Düzeni nedir?
Okul servisimiz sadece Ortadoğu Koleji Anaokulunun çocuklarını taşır. Aracımız okul taşıtı kuralları çerçevesinde çalışır. Nerede oturursanız oturun; karşılıklı görüşme neticesinde saat ayarlaması yapıldığı sürece çocuğunuz için servis kullanabilirsiniz. Servis saatinden 3-5 dakika önce çocuğunuzu servise vermek ya da servisten almak için hazır bulunmanız işleyişi kolaylaştırır. Servis hostesimiz çocuğunuzu oturduğunuz evin ya da apartmanın kapısının önünden alır ve bırakır. Oturduğunuz dairenin kapısına çıkmaz. Servis şoförümüz mutlaka serviscell ile siz anne-babalarımıza ulaşır. Dış gezilerimizde de bizi okul servisimiz taşır. Eğer kapasitesi az gelirse yine okul servisi olarak çalışan ikinci bir araç ya da otobüs kiralanır.

Çocuğumun öğretmenini günün hangi saatleri arayabilirim?
Çocuğunuzun öğretmeni ile sabah 08.00-09.00 akşam 17.00-19.00 saatleri arasında telefonla arayarak görüşebilirsiniz. Eğer yüz yüze bir görüşme talebiniz olursa bunu okul yönetimine ileterek uygun saat ve gün ayarlanarak yüz yüze de sınıf öğretmeni ile görüşmeniz mümkündür.
Çocuğum okula ilk başladığı zaman nasıl bir adaptasyon programı uygulanıyor?
Çocuğunuzun okula başladığı ilk günün pazartesi ya da salı olmasına özen gösterilir. Bütün bir haftayı yaşaması, kopukluk olmaması istenir. İlk hafta çocuğunuzun okulda kalma süreleri, yemek, uyku, sınıfa katılım, faaliyetlere katılım konusunda esnek olunur. Eğer bizim için okulda kalmanız daha doğru ise, ebeveyn misafir odasında  belirli bir süre misafir edilir. Bırakıp gitmiş ise belirli aralıklarla günde 2 kez telefon ile aranarak bilgi aktarımında bulunulur.

Bütün çocuklar öğle uykusuna yatıyor mu?
Hayır. Bütün çocuklar öğle uykusu uyumazlar. Sadece küçük yaş grubu (36-48) uykuya yatar. Ancak, bu gruptan çocuğunun uyumasını istemeyen anne-baba okul yönetimine bunu ileterek çocuğunun uyumamasını sağlayabilir. Bunun haricinde orta ve büyük grup öğle uykusuna yatmaz. Ancak, çocuğunun uyumasını isteyen anne-baba yine okul yönetimine bunu ileterek uyumasını sağlayabilir. Çok nadir durumlarda (yorgunluk, uykusuzluk, hastalık, vs.) öğle uykusuna yatmayan çocuk sadece o güne özel ebeveyn bilgisi dâhilinde uyuyabilir ya da dinlenebilir.
Sınıflar kaç kişilik? Nasıl ayrılıyor? Sınıfta kaç öğretmen var?
Sınıflarımız takvim ayına  göre ayrılır. 36-48 ay arası doğanlar oyun grubu sınıfımızı oluştururlar. 48-60 ay arası doğanlar bir sınıfta,60-72 ay arası doğanlar ise bir diğer sınıfımızı oluştururlar. Sınıflarımız 20 kişiliktir. Her sınıfta bir sınıf öğretmeni ve sınıf öğretmenine her konuda destek veren sınıf  ablamız bulunur.
Okulunuzda doğum günlerini kutlama imkânımız var mı?
Çocuğunuzun yatacağız/kalkacağız bu kadar gün sonra benim doğum günüm olacak  hesaplarını yaptığı, heyecanla beklediği ve sürprizlerle dolu geçmesini istediği günü maalesef okul sınırları içerisinde fırsat eşitsizliğine  yol açmaması adına okul yönetimi ile kutlamama kararı aldık.

Öğretmenlerinizin öğrenim durumu nedir?
Bütün sınıf öğretmenlerimiz kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi mezunu ya da üniversitelerin 2 veya 4 yıllık okul öncesi eğitim fakültelerinden mezun öğretmenlerdir. Tecrübeleri 4 yıl ile 12 yıl arasında değişmektedir. Sınıf ablalarımız ise, yine bu bölümlerde okuyan stajyer öğrencilerdir.

Yemekleriniz dışarıdan hazır mı geliyor?
Hayır. Okulumuzda full-time çalışan aşçımız bulunmaktadır. Okulumuzun alışverişi haftalık olarak yapılır, aşçımız günlük yemek pişirir ve yemek o gün tüketilir. Artan yemeğimiz olursa bunu ziyan etmeyerek, sokakta yaşayan hayvan dostlarımıza ve okulumuzda bulunan köpeklerimize götürürüz.
Çocuğum okula ilk başladığı zamanlarda neden sık sık hasta oluyor?
Çocuklar okula ilk başladığı tarih itibari ile yaklaşık 6 ay boyunca daha sık enfeksiyon hastalığı geçirirler. Çünkü çocuğunuz ilk defa bu kadar yetişkinin ve çocuğun olduğu, kalabalık bir ortama girdiği için bu 6 ay vücudunun bağışıklık kazanma sürecidir, hep mikroplarla savaşır. Mücadeleyi kazandığında bağışıklık sistemi ve direnci de gelişmiş olur.
Çocuğumun gününün nasıl geçtiğinin bilgisini ne şekilde ve kimden alabilirim?
Çocuğunuzun öğretmenini sabah 08.00-09.00 akşam 17.00-19.00 saatleri arasında telefonla arayarak.

Okulu her aradığımda yetkili biriyle görüşebilir miyim? 
Okulumuzu aradığınızda telefonu cevaplayan kişiler çok özel durumlar haricinde iki kişidir:
1- MERAL KAYA–Yönetici
2- Güler ÖZDAL – Rehberlik ve Psikolojik Danışman 
İki eğitimcimiz ile de iletişim kurabilir, istediğiniz zamanda istediğiniz konuları konuşabilirsiniz.

Okulunuz 17.00' de kapanıyor. Ya o saatte çocuğumu almaya yetişemezsem ne olacak? 
Okulumuzdaki öğretmenlerimiz nöbet sistemi ile çalıştıklarından her gün bir öğretmen akşam nöbetine kalır ve son çocuğumuz gidene kadar ona refakat eder. Eğer siz gecikecek iseniz bunu telefonla bize bildirmeniz yeterlidir. Ancak öğretmenlerimizin ertesi güne dinlenmiş olarak başlayabilmeleri için, saatinde okuldan çıkmaları önemlidir. Bu sebeple gecikmelerinizin sadece çok özel durumlarda olmasına özen göstermenizi rica ederiz.
 Servis kullanmıyor olsam dahi bazı özel durumlarda çocuğumun servisle evden alınmasını ya da eve bırakılmasını sağlayabilir misiniz?
Tabi ki sağlayabiliriz. Sizin, gün içinde bizimle iletişim kurmanız dahilinde uyabilecek servis saati ve düzenine göre çocuğunuz alınabilir ya da bırakılabilir.

Tatil düzeniniz nasıl? Hangi zamanlar tatilsiniz?
Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre açıktır. Haftanın 5 günü hizmet vermektedir. Şubat tatilimiz ve yaz tatilimiz vardır. Cumartesi ve pazar günleri tatildir. Onun dışında, resmi tatillerde ve bayram tatillerinde kapalıdır.  Bayram tatillerinde arada kalan 1 gün resmi olarak birleştirilip tatil edilirse okulumuz da bu düzene uyar. Kar tatili ya da doğal afetlerde resmi makamların ilan ettiği düzene uyulur.