Kurucu

Ortadoğu Koleji "Tam Öğrenme Modeli" ni temel alarak modern eğitim teknolojileri ve doğaya dost yerleşkesiyle anaokulundan liseye tüm eğitim kademelerinde bireye kaliteli bir eğitim veren, bu eğitimin bir gereği olarak her türlü fiziksel altyapıyı ve teknolojik olanakları sağlayan, öğrencilerinin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve psikolojik olarak gelişimlerini izleyip onlara seçenekler sunan, yabancı dil eğitimine önem veren güvenilir, yenilikçi ve modern bir eğitim kurumudur.

Amacımız kendini tanıyan, bireysel ve toplumsal anlamda yararlı olacak kararlar alabilen, salt mesleki başarılarıyla değil davranışları ve sosyal yaşam becerileriyle de kendisine ve topluma katkı sunan, özdeğerlerine saygılı demokratik bir anlayışla evrensel gelişmeleri takip eden, değerlendiren ve bunları yaşamına uyarlayabilen, uluslararası alanda iletişim kurabilen, yaşamın olumlu ve olumsuz gelişmelerine hazırlıklı olabilen, zamanını, yeteneklerini ve bilgisini verimli kullanarak yaşamda sağlam adımlar atabilecek davranış özelliklerine ve özgüvene sahip, insan haklarına saygılı ve evrensel değerleri özümsemiş bireyler yetiştirmektir.

Ortadoğu Koleji yirmi iki yıllık birikimi, devasa yerleşkesi, yerel - ulusal başarıları ve tüm kadrosuyla sadece bölgenin değil ülkenin de önde gelen eğitim kurumlarından biri olmaya devam etmektedir.

Enver GÜL
Ortadoğu Koleji Kurucusu