Misyonumuz:
Öğrenmeyi öğrenen, bağımsız düşünme ve problem çözme becerisine sahip, bilgiyi toplumun kültürel ve bilimsel gelişimi için kullanan, sosyal sorumluluk alan, etik değerleri üstün kılan, çevreye duyarlı, geleceğimizin aydınlanmasında ışık olacak mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz:
Bireyin hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren, kişinin özellikleri doğrultusunda en üst düzeyde gelişimi için ortam hazırlayan,  evrensel nitelikte bireyler  yetiştiren, çağın gerektirdiği tüm teknolojik imkanları sunan bir okul olmaktır.