Kurum Kültürümüz ve Adalet

Kurum Kültürümüz
-Her öğrenci için eğitim dönemi kısa bir süreçtir.
-Önemli olan hayat boyu öğrenmedir ve bu iddiayı  kaybetmeden yaşamaktır.
-Ortadoğu Eğitim Kurumları bilgi, gelecek ve öğrenci arasında  bir köprüdür.
-Ortadoğu Eğitim Kurumları “iyi insan” yetiştirmeyi  hedefler.

Adalet
Ortadoğu Eğitim Kurumları  adaleti bir kültür olarak benimseyen, toplumsal değerlere önem veren, çevreye ve topluma karşı duyarlılık gösteren, çalışanlarına açık ve samimi davranan, ilişkilerinde yalın, açık , farklılıklara saygı gösterip insani değerlere önem veren ve adalet anlayışı içinde öğrenci yetiştiren bir okuldur.