Ortaokul

Ortadoğu Ortaokulu uzman, çağdaş, seçkin idari ve öğretim kadrosu, öğrencilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojik araç ve gereçlerle donatılmış laboratuarları, özel donanımlı derslikleri, kapalı spor salonu, geniş oyun alanları, tiyatro-konser-konferans salonu, kütüphanesi, modern mutfağa, sahip yemekhanesi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini çağın geleneklerine uygun olarak yürütebilecek, öğrencilerini mutluluğa, başarıya, ideallere taşıyacak kusursuz bir altyapıya sahiptir.

Ortadoğu Ortaokulu  sorgulayan, bilgiye kendi ulaşabilen, bilgiyi bağımsız aklın süzgecinden geçirerek özümseyen, yaratıcı, her alanda yetkin ve kendine güvenen  toplumsal sorumluluk bilincine sahip duyarlı bireyler yetiştirir.

Ortadoğu Ortaokulunda her şey sevgi ile başlar. Sevgi dolu bir aile ortamında eğitim gören öğrenciler, geleceğe huzurlu bir şekilde hazırlanır ve potansiyellerini en sağlıklı şekilde ortaya koyabilirler.

Ortadoğu Ortaokulunda öğrenciler sadece sınava değil hayata hazırlanır. Öğrencilerin hayattan kopmadan yetiştiklerinin göstergesi akademik başarılarının yanı sıra spor, müzik ve sanat alanlarında da gösterdikleri başarılardır.Ortadoğu Ortaokulu, öğrencilerine kişisel potansiyellerini ve yeteneklerini sonuna kadar kullanmalarını sağlayan bir eğitim programı sunar.

Ortadoğu Ortaokulu öğrencileri  özgüven ve sorumluluk sahibi, araştıran, sorgulayan, dönüşümlü düşünebilen, etkili iletişim yeteneğine sahip, dünya sorunları hakkında bilinçli, başkalarının benzerliklerine ve farklılıklarına saygılı bireyler olarak hem bir üst eğitim kademesine hem de hayata hazırlanır.