Dil Eğitimi

Ortadoğu Koleji globalleşmiş dünyada yabancı dilin kazandığı önemin farkında bir okul olarak anaokulundan liseye uzanan tüm eğitim kademelerinde öğrencilerini yabancı dil eğitimine tabi tutmakta ve değişen evrensel şartları ölçüt alarak kendini sürekli yenilemektedir.Bu bağlamda Ortadoğu Koleji öğrencilerinin en az bir yabancı dili etkili bir şekilde konuşup yazmalarını, gerek ulusal ve gerekse de uluslar arası platformlarda öğrenmiş oldukları yabancı dili tam bir özgüven içinde kullanarak kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmeyi amaçlamaktadır. Ortadoğu Koleji yabancı dil eğitiminde öğrencilerinin ulusal ve uluslar arası sınavlara girmelerine de öncülük edip yurt dışında eğitim görmelerinin de önünü açmaktadır.

Ortadoğu Koleji ‘’Bigread’ ‘adı altında düzenlenmekte olan yabancı dilde kitap okuma yarışmasına her yıl öğrencilerini hazırlamakta ve öğrenciler bu yarışmaya farklı kategorilerde hazırladıkları projelerle katılmaktadırlar. Ortadoğu Koleji öğrencilerinin ‘’Bigread’’ yarışmasından elde ettikleri bölge ve ülke çapında birçok dereceleri bulunmaktadır. Ortadoğu Koleji yıl içerisinde İngilizce drama, İngilizce münazara gibi çeşitli etkinliklerle öğrencilerinin dil gelişimlerini en mükemmele ulaştırmaya çalışmakla birlikte yine her yıl İngiltere’nin en prestijli eğitim kurumlarının yaz okullarıyla özel programlar yaparak öğrencilerine dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş öğrencilerle vakit geçirme, farklı kültürleri tanıma ve pratik yapma imkanı sunmaktadır.