Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Ortadoğu Koleji psikolojik danışma ve rehberlik servisleri çağdaş eğitim sistemi içerisinde psikolojik danışmanın ve rehberliğin öneminin bilinciyle çalışmalarını sürdürür.Psikolojik danışma ve rehberlik servisleri öğrencinin bireysel farklılık, ilgi, yetenek ve isteklerini göz önünde bulundurarak eğitim öğretim bütünlüğü içinde bir rehberlik servisi planı oluşturur.Bu plan gelişimsel rehberlik modeli çerçevesinde biçimlendirilir. Ortadoğu Koleji psikolojik danışma ve rehberlik servisleri çalışmalarını öğrencilere ve velilere yönelik olmak üzere iki gruba ayırır.Öğrencilere yönelik çalışmalar bireysel/grup psikolojik danışma ve rehber- lik, eğitsel rehberlik, mesleki rehber- lik ve sınıf rehberliği başlıkları al- tında yapılırken velilere yönelik çalışmalar bireysel psikolojik danış- ma ve rehberlik, veli eğitim se- minerleri ve veli paylaşım top- lantıları başlıkları altında yapılır.