ilkokul

Deneylerle Bilime Doğru

 ‘’Öğrenmeyi Öğretiyoruz’’ ilkesiyle yola çıkan ve bu ilkenin aydınlığında eğitim vermeye devam eden Ortadoğu Koleji, öğrencilerinin hayatına yeni bakış açıları, farklı ufuklar katmanın bir adım ötesine geçirir; öğrencilerinin hayatın tam içinden farklı roller alabilmelerine, deneyerek öğrenmelerine olanak sağlayacak bir yenilikle, Fen ve Teknoloji Laboratuvarı etkinlikleriyle yoluna devam eder.

Ortadoğuda Oku-Yorum

"Okumanın, yorumlamanın keyfine varmak kitaba yolculuğun en güzel heyecanıdır aslında."
Öğrencilerin okuma ile ilgili farklı ve eğlenceli yaşantılar geçirerek deneyim kazanmaları, kitap okumanın kendilerine sağladığı faydaları fark etmeleri çok önemli. Ortadoğulu bir öğrenci günün ilk dersinde hangi ders olursa olsun ilk 10 dakika kitap okuyarak derse başlar. Uzun zaman dilimi içinde tekrar eden bu etkinliklerle okuma alışkanlığı oluştururken aynı zamanda bir okuma kültürü de sağlanmış olur.
 
 
Ortadoğu Koleji ilkokulunda öğrenciler seçtikleri kitaplara göre oluşturulan gruplarda, okudukları bölümleri belirli aralıklarla tartıştırlar. Kuramsal açıdan, yapılandırmacılığa ve sosyo-kültürel teoriye dayanmaktadır. Yöntem özellikle okuma alışkanlığı, okuduğunu anlama, kendini ifade etme, sözel dil, sosyal etkileşim gibi becerileri kazandırmak amacıyla kullanılmaktadır.

Eko Okul

"Gelecek Nesillere Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak..."
Eko-Okullar Programı ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir program. Katılımcı yaklaşımıyla öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çeşitli konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.
 

Gez, Gör, Eğlen, Öğren

İl içi ve il dışı yapılan geziler; öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmelerini, tarih ve doğa bilinci kazanmalarını, gözlem yapmalarını sağlar.  Bir ürünün oluşum sürecini gözlemek emeğe saygıyı pekiştirirken tarihi bir mekanı gezmek geçmişle güçlü bir bağ oluşturmaya katkı sağlar. Doğal tarihi ve kültürel mekanların gezilmesi müzelerin ziyaret edilmesi okulu dört duvar arasından çıkarmak anlamına gelir. Sanattan estetiğe, bilimden teknolojiye, tarihten kültüre gezip görüp eğlenip öğrenmek Ortadoğulu bir öğrencinin yaşam biçimdir. Birden fazla duyu organın katıldığı deneyime dayalı açık öğrenme alanları öğrencilerin vizyon ufkuna ciddi katkılar sağlar. Gezilerde  öğrencilerimizin öğrendiklerinin ve deneyimlerinin paylaşımı için gezi kitapçığı hazırlanır.

Öğretmenimle Randevum Var

"Özgüvenli birey hem iradesiyle hem sorumluk bilinciyle toplumun en büyük dinamiğidir."
Ortadoğu Koleji ilkokulunda öğrencinin akademik gelişimi kadar sosyal ve duygusal gelişimi de önemsenir . “Öğretmenimle Randevum Var.“ etkinliği adı altında tüm öğrenciler dönemde en az bir kere öğretmenleriyle bireysel olarak görüşme yaparlar. Bu görüşmelerle öğretmen ve öğrenci arasında güvene dayalı yakın ilişkiler kurulur, öğrencilerin kendilerini birey olarak görmeleri sağlanmış ve benlik algıları geliştirilmiş olur. Aynı zamanda öğretmen için öğrenciyi yakından tanıma fırsatı sağlanmış olur.
 

Akıllı Tahta Ve İnteraktif

"Dijital çağa geçerken..."
"Balık vermiyoruz, balık tutmayı öğretiyoruz." anlayışıyla hareket eden Ortadoğu Koleji bu yolda ilerleyebilmek için tüm imkanlarını kullanır. Bireysel öğrenme, proje tabanlı öğrenme, altı şapka gibi bir çok tekniğin yanında teknolojiyi son noktasına kadar kullanır.  İlkokul 2, 3 ve 4. sınıflarda yer alan akıllı tahta eğitimi ile konular hem görsel hem de işitsel  ortamı yaratarak dersler daha anlaşılır ve eğlenceli hale getirilir.
Veliler eğitimin içine dahil edip, her şeyden onların bilgi sahibi olması sağlanarak daha kaliteli eğitim verilmektedir. Ortadoğu Koleji WEB sitesinden yer alan ders programı, yazılı notlar, duyurular ve ödevler öğrenilebilir, Öğretmenlerle mesajlaşma sistemi sayesinde sürdürülebilir iletişim sağlanabilmektedir.
 

 

Sınavlar Hafta Sonu Performans Çalışması HSPÇ

"Ölçtüğümüz ve değerlendiğimiz her şeyi geliştirebiliriz."

Ortadoğu Kolejinde 2, 3  ve 4. sınıflarda alternatif ölçme değerlendirme araçlarına ek olarak Milli Eğitim sınav sistemine hazırlık amaçlı çoktan seçmeli sınavlar yapılır. "Hafta Sonu Performans Çalışması" tüm kampüslerimiz için standart ve eş güdümlü bir haftalık değerlendirme yapmayı bunu yaparken de okulun felsefesini, Yetenek merkezli  Eğitim Modelini, okulun ilke ve amaçlarını geliştirmeyi hedefler.

Ölçme Araçları 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4 Sınıf  Açıklama
HSPÇ-HAFTA SONU PERFORMANS ÇALIŞMASI + + + + HER CUMA
HBS-HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI - - + + OKULUN AÇILDIĞI İLK HAFTA
ADS-ARA DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ - + + + KASIM, MART, NİSAN
DDS-DÖNEM SONU DEĞERLENDİRME SINAVI - + + + OCAK, HAZİRAN