Diyarbakirda G��zel ��eyler de Oluyor... Beg��m ACAR